visueel fasciliteren

Jouw bedrijfsbeslissingen visueel ondersteunen

Terwijl we ons als graphic recorder tijdens een meeting meer op de achtergrond houden, hebben we tijdens het visueel faciliteren een meer sturende rol. We leiden de meeting , bepalen de agenda, sturen de dialogen aan en helpen mee om tot bepaalde bedrijfsbeslissingen en acties te komen door een visuele structuur op te zetten in interactie met de deelnemers.

Wil je bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsstrategie bedenken, de jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen opmaken of een evaluatiemoment organiseren, dan ondersteunt Let’s Go Visual de deelnemers doorheen het denkproces. We laten hen ook actief deelnemen om het visueel verslag tot stand te laten komen.

De bedrijfstekening die je na afloop bekomt, is een visueel verslag van de gemaakte afspraken. Graphic facilitation is praktisch en tastbaar en stelt de deelnemers in staat om na de meeting meteen aan de slag te gaan.

Meerwaarde van visueel faciliteren

N
Je ontvangt een waardevol document met de essentie van de bijeenkomst.
N
Door een visueel facilitator in te schakelen kom je tot nieuwe inzichten.
N
Visuele verslaggeving vergroot de betrokkenheid tijdens en na de meeting.
N
Geen enkele emotie of dialoog gaat verloren tijdens deze real-time verslaggeving.

Praktisch

Wij starten ons werk graag goed voorbereid met:

5
een individueel gesprek (eventueel online) op voorhand
5
een briefing van de inhoud van de meeting
5
een goede plek in de ruimte, waardoor de deelnemers het verhaal goed kunnen volgen

Prijs

5
forfait van € 200 excl. btw voor basismateriaal, voorbereiding en digitalisering van de tekening
5
uurtarief ter plaatse: € 120 excl. btw
5
exclusief transportkosten

Interesse?

Laat het ons weten.

Realisaties

Loading...